Bemutatkozás

Az iskolakörzet bár Szigetvárhoz igaz közel van, kissé elzárt terület. A szociális helyzetre vonatkozó felmérésekből kitűnik, hogy a szülők többsége munkanélküli, vagy közmunkaprogram keretében dolgozik. Ezt támasztja alá a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet, miszerint Dencsháza település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott. Ebből következik, hogy tanulóink többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben él. Sajnos szomorú, de sok esetben megállapítható tény, hogy több gyermeknek csak a napköziben biztosított a rendszeres meleg étkezés.

Tanulói létszámunk a 2022/2023-es tanévben 91 fő.

A BTM-es, és az SNI tanulóink száma is magas. Intézményünkben az osztálylétszámok alacsonyak, így a több figyelmet igénylő gyerekek is minden segítséget megkapnak. Iskolánk diákjainak 90 %-a reggel 8 órától délután 16 óráig az intézményben tartózkodik. A képességeik és a neveltségi szintjük igen eltérő. Az iskola igyekszik ezeket az eltéréseket kompenzálni. A tanórák szervezésénél fontos szerepet kap a differenciálás.

Tanórákon és tanórákon kívül is az egyéni fejlesztés, a felzárkóztatás kiemelt figyelmet kap a gyerekek iskolai életében. A 6. és 8. osztályos tanulóink matematika és magyar tantárgyakból kompetencia fejlesztésben is részesülnek heti 1-1 órában. Azt gondolom, hogy ezek a tanórán kívüli foglalkozások is hozzásegítik a végzős tanulóink középiskolai felvételi előkészítését, illetve az eredményesebb iskolai tanulmányi munkájukat.

2022. nyarán a Magyar Falu Program keretében iskolánkban komplex belső felújítás valósult meg. A belső terek és az osztálytermek festése, nyílászárók mázolása, padlóburkolatok felújítása és cseréje mellett tornaszoba, közösségi tér és új tantermek kerültek kialakításra. Az épület teljes villamos hálózata korszerűsítve lett. Mindez a Szigetvári Tankerületi Központ által beadott pályázattal valósulhatott meg.